Resor med kollektivtrafik per invånare

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2006 61
Totalt 2007 59
Totalt 2008 59
Totalt 2009 59
Totalt 2010 66
Totalt 2011 68,5
Totalt 2012 72,5
Totalt 2013 72,5
Totalt 2014 68
Totalt 2015 65
Totalt 2016 64,5
Totalt 2017 67
Totalt 2018 68,7
Totalt 2019 69,2
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommentar

Efter 2009 har det skett en resandeökning i kollektivtrafiken. Ökningen förklaras delvis av en omfattande linjeomläggning 2011 och att den så kallade 100-lappen för pensionärer infördes. För 2012 och 2013 är dock antalet kollektivtrafikresor per invånare oförändrat. Den nedåtgående trenden från 2014 beror troligtvis på att trafikutbudet minskades i stadstrafiken i och med ny upphandling från juni 2014.

Mellan 2017 och 2019 ökar antalet resor per invånare igen efter några år med nedåtgående trend. Ökningen för 2017 beror på en viss förbättring i trafikutbudet till Matfors. Ökningen under 2018 förklaras av sommarlovskortet (gratis för barn 12-17 år) och ett 30-dagarskort för barn om 100 kr per månad. Det senare har gett en resandeökning på 40 % för den ålderskategorin.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00