Resor med kollektivtrafik per invånare

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 69,2 2019
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommentar

Efter 2009 har det skett en resandeökning i kollektivtrafiken. Ökningen förklaras delvis av en omfattande linjeomläggning 2011 och att den så kallade 100-lappen för pensionärer infördes. För 2012 och 2013 är dock antalet kollektivtrafikresor per invånare oförändrat. Den nedåtgående trenden från 2014 beror troligtvis på att trafikutbudet minskades i stadstrafiken i och med ny upphandling från juni 2014.

Mellan 2017 och 2019 ökar antalet resor per invånare igen efter några år med nedåtgående trend. Ökningen för 2017 beror på en viss förbättring i trafikutbudet till Matfors. Ökningen under 2018 förklaras av sommarlovskortet (gratis för barn 12-17 år) och ett 30-dagarskort för barn om 100 kr per månad. Det senare har gett en resandeökning på 40 % för den ålderskategorin.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00