Resor med kollektivtrafik per invånare

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:64,5 resor/inv. (2016)
Utgångsvärde:59 resor/inv. (2008)

Kommentar

Efter 2009 har det skett en resandeökning i kollektivtrafiken. Ökningen förklaras delvis av en omfattande linjeomläggning 2011 och att den så kallade 100-lappen för pensionärer infördes. För 2012 och 2013 är dock antalet kollektivtrafikresor per invånare oförändrat och från och med 2014 minskar antalet resor. Minskningen kan eventuellt förklaras av att skolkorten endast gäller för 2 resor/dag från och med hösten 2014.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00