Resor med kollektivtrafik per invånare

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.

Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:67 resor/inv. (2017)
Utgångsvärde:59 resor/inv. (2008)

Kommentar

Efter 2009 har det skett en resandeökning i kollektivtrafiken. Ökningen förklaras delvis av en omfattande linjeomläggning 2011 och att den så kallade 100-lappen för pensionärer infördes. För 2012 och 2013 är dock antalet kollektivtrafikresor per invånare oförändrat och 2017 ökar antalet resor per invånare igen efter några år med nedåtgående trend. Den nedåtgående trenden från 2014 beror troligtvis på att trafikutbudet minskades i stadstrafiken i och med ny upphandling från juni 2014.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00