Kollektivtrafik, antal resor

Antal resor (påstigande) som sker med kollektivtrafiken varje år.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2006 5792701
Totalt 2007 5592380
Totalt 2008 5576842
Totalt 2009 5662105
Totalt 2010 6295092
Totalt 2011 6598737
Totalt 2012 7002480
Totalt 2013 7007318
Totalt 2014 6624080
Totalt 2015 6369209
Totalt 2016 6357633
Totalt 2017 6622669
Totalt 2018 6786803
Totalt 2019 6881487
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommentar

Nyckeltalet visar antal påstigande resenärer inom Sundsvalls kommun gällande stadsbuss, regionbuss och tåg.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00