Kollektivtrafik, antal resor

Antal resor (påstigande) som sker med kollektivtrafiken varje år.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 6881487 2019
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommentar

Nyckeltalet visar antal påstigande resenärer inom Sundsvalls kommun gällande stadsbuss, regionbuss och tåg.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00