Kollektivtrafik, antal resor

Antal resor (påstigande) som sker med kollektivtrafiken varje år.

Antal resor (påstigande) som sker med kollektivtrafiken varje år.
Datakälla: Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2006
Senaste värdet:6881487 resor (2019)
Utgångsvärde:5792701 resor (2006)

Kommentar

Nyckeltalet visar antal påstigande resenärer inom Sundsvalls kommun gällande stadsbuss, regionbuss och tåg.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00