Cyklister vardagsdygnsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden

Mätområde Datum Värde
Hamngatan 2012 18
Hamngatan 2012 16
Hamngatan 2012 38
Hamngatan 2012 79
Hamngatan 2012 176
Hamngatan 2012 162
Hamngatan 2012 141
Hamngatan 2012 155
Hamngatan 2012 163
Hamngatan 2012 110
Hamngatan 2012 49
Hamngatan 2012 23
Hamngatan 2013 25
Hamngatan 2013 22
Hamngatan 2013 22
Hamngatan 2013 86
Hamngatan 2013 214
Hamngatan 2013 199
Hamngatan 2013 187
Hamngatan 2013 205
Hamngatan 2013 195
Hamngatan 2013 115
Hamngatan 2013 115
Hamngatan 2013 69
Hamngatan 2013 36
Hamngatan 2014 30
Hamngatan 2014 32
Hamngatan 2014 59
Hamngatan 2014 136
Hamngatan 2014 193
Hamngatan 2014 210
Hamngatan 2014 218
Hamngatan 2014 230
Hamngatan 2014 211
Hamngatan 2014 107
Hamngatan 2014 74
Hamngatan 2014 52
Hamngatan 2015 33
Hamngatan 2015 40
Hamngatan 2015 87
Hamngatan 2015 171
Hamngatan 2015 152
Hamngatan 2015 214
Hamngatan 2015 194
Hamngatan 2015 244
Hamngatan 2015 197
Hamngatan 2015 132
Hamngatan 2015 88
Hamngatan 2015 45
Hamngatan 2016 21
Hamngatan 2016 19
Hamngatan 2016 38
Hamngatan 2016 119
Hamngatan 2016 184
Hamngatan 2016 221
Hamngatan 2016 181
Hamngatan 2016 208
Hamngatan 2016 233
Hamngatan 2016 149
Hamngatan 2016 42
Hamngatan 2016 51
Hamngatan 2017 36
Hamngatan 2017 41
Hamngatan 2017 50
Himlabadet 2012 245
Himlabadet 2012 304
Himlabadet 2012 401
Himlabadet 2012 294
Himlabadet 2012 148
Himlabadet 2012 31
Himlabadet 2013 58
Himlabadet 2013 39
Himlabadet 2013 63
Himlabadet 2013 248
Himlabadet 2013 523
Himlabadet 2013 471
Himlabadet 2013 390
Himlabadet 2013 485
Himlabadet 2013 430
Himlabadet 2013 301
Himlabadet 2013 144
Himlabadet 2013 84
Himlabadet 2014 82
Himlabadet 2014 92
Himlabadet 2014 172
Himlabadet 2014 375
Himlabadet 2014 446
Himlabadet 2014 450
Himlabadet 2014 380
Himlabadet 2014 479
Himlabadet 2014 514
Himlabadet 2014 276
Himlabadet 2014 143
Himlabadet 2014 97
Himlabadet 2015 73
Himlabadet 2015 75
Himlabadet 2015 177
Himlabadet 2015 294
Himlabadet 2015 400
Himlabadet 2015 460
Himlabadet 2015 349
Himlabadet 2015 577
Himlabadet 2015 415
Himlabadet 2015 279
Himlabadet 2015 184
Himlabadet 2015 92
Himlabadet 2016 79
Himlabadet 2016 294
Himlabadet 2016 448
Himlabadet 2016 487
Himlabadet 2016 367
Himlabadet 2016 436
Himlabadet 2016 504
Himlabadet 2016 324
Himlabadet 2016 109
Himlabadet 2016 109
Himlabadet 2017 107
Himlabadet 2017 28
Himlabadet 2017 245
Himlabadet 2017 407
Himlabadet 2017 374
Himlabadet 2017 290
Himlabadet 2017 425
Himlabadet 2017 391
Himlabadet 2017 300
Himlabadet 2017 161
Himlabadet 2017 95
Himlabadet 2018 75
Himlabadet 2018 51
Himlabadet 2018 168
Himlabadet 2018 542
Himlabadet 2018 472
Himlabadet 2018 390
Himlabadet 2018 452
Himlabadet 2018 496
Himlabadet 2018 330
Himlabadet 2018 206
Himlabadet 2018 111
Himlabadet 2019 97
Himlabadet 2019 110
Himlabadet 2019 102
Himlabadet 2019 248
Himlabadet 2019 389
Himlabadet 2019 432
Himlabadet 2019 309
Himlabadet 2019 466
Himlabadet 2019 466
Himlabadet 2019 0
Himlabadet 2019 157
Himlabadet 2019 101
Himlabadet 2020 125
Himlabadet 2020 152
Himlabadet 2020 141
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

Kommentar

På sikt kan vi se om cyklingen ökar eller minskar i Sundsvall genom att mäta cykeltrafiken på fasta punkter. Mätstationerna på Hamngatan och vid Himlabadet installerades 2011 och 2012. Mätaren på Hamngatan är inte längre i drift. För oktober måndad 2019 saknas mätvärde för mätaren vid Himlabadet på grund av att mätaren var ur funktion.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00