Cyklister vardagsdygnsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden

Mätområde Senaste värdet Datum
Hamngatan 50 2017
Himlabadet 141 2020
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

Kommentar

På sikt kan vi se om cyklingen ökar eller minskar i Sundsvall genom att mäta cykeltrafiken på fasta punkter. Mätstationerna på Hamngatan och vid Himlabadet installerades 2011 och 2012. Mätaren på Hamngatan är inte längre i drift. För oktober måndad 2019 saknas mätvärde för mätaren vid Himlabadet på grund av att mätaren var ur funktion.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00