Cyklister vardagsdygnsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden
Färgruta Hamngatan
Färgruta Himlabadet
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012-01-31
Senaste värdet:50 (2017-03-31)
Utgångsvärde:18 (2012-01-31)

Kommentar

På sikt kan vi se om cyklingen ökar eller minskar i Sundsvall genom att mäta cykeltrafiken på fasta punkter. Mätstationerna på Hamngatan och vid Himlabadet installerades 2011 och 2012. Diagrammet visar på en tydlig minskning av antal cyklister under vinterhalvåret och att cyklingen under sommarhalvåret har en svagt positiv trend.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00