Cyklister vardagsdygnsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden

Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden
Färgruta Hamngatan
Färgruta Himlabadet
Datakälla: Stadsbyggnadskontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012-01-31
Senaste värdet:50 (2017-03-31)
Utgångsvärde:18 (2012-01-31)

Kommentar

På sikt kan vi se om cyklingen ökar eller minskar i Sundsvall genom att mäta cykeltrafiken på fasta punkter. Mätstationerna på Hamngatan och vid Himlabadet installerades 2011 och 2012. Mätaren på Hamngatan är inte längre i drift. För oktober måndad 2019 saknas mätvärde för mätaren vid Himlabadet på grund av att mätaren var ur funktion.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00