Du är här: Livsmiljöbarometern » Trafik

Trafik

cyklister, kollektivtrafikresor, miljöbilar

Miljöpåverkan från trafiken i Sundsvall är stor och innebär hälsomässiga risker, detta trots att både kollektivtrafikresandet och cyklandet i Sundsvall ökar. Att omställningen av bilparken i den geografiska kommunen går från bensin till diesel istället för fossilfria alternativ är en del av förklaringen till sämre luftkvalitet.

Indikatorer

Kollektivtrafik, antal resor

Indikator Tr.2 Antal resor (påstigande) som sker med kollektivtrafiken varje år.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2006
Senaste värdet: 6881487 resor2019

Resor med kollektivtrafik per invånare

Indikator Tr.3 Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare och år.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 69,2 resor/inv.2019

Cyklister vardagsdygnsmedelvärden

Indikator Tr.6 Antal cyklister per vardagsdygn, månadsmedelvärden
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2012-01-31
Senaste värdet: 50 2017-03-31

Miljöbilar i kommunen

Indikator Tr.7 Andel miljöbilar av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 13,3 %2018

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00