Miljöranking

Miljöaktuellts kommunranking

Nyckeltalet visar resultaten i poäng för Sundsvalls kommun och den kommun som kom högst i rankingen.

Mätområde Datum Värde
Sundsvall 2009 16,4
Sundsvall 2010 19,99
Sundsvall 2011 22,76
Sundsvall 2012 23,5
Sundsvall 2013 38,1
Sundsvall 2014 40,18
Sundsvall 2015 39,18
Sundsvall 2016 21,68
Sundsvall 2017 22,1
Sundsvall 2018 21,04
Sundsvall 2019 24,6
Sundsvall 2020 27,06
Bästa kommun 2010 23,34
Bästa kommun 2011 32,15
Bästa kommun 2012 28,5
Bästa kommun 2013 40,7
Bästa kommun 2014 46,5
Bästa kommun 2015 47,26
Bästa kommun 2016 29,25
Bästa kommun 2017 30,97
Bästa kommun 2018 39,35
Bästa kommun 2019 37
Bästa kommun 2020 40,8
Datakälla: Aktuell Hållbarhet

Kommentar

Sundsvall hamnade på plats 69 i 2020 års miljöranking och sjönk därmed 24 placeringar jämfört med 2019. Under 2019 klättrade Sundsvall dock 46 placeringar. Frågorna och maxpoängen ändras varje år vilket egentligen gör det svårt att jämföra resultaten från år till år. 2020 är skillnaden mellan Sundsvall och ettan Helsingborg 13,74 poäng.

Sundsvalls kommuns snittplacering 2009-2020 är 33.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00