Miljöranking

Miljöaktuellts kommunranking

Nyckeltalet visar resultaten i poäng för Sundsvalls kommun och den kommun som kom högst i rankingen.

Mätområde Senaste värdet Datum
Sundsvall 27,06 2020
Bästa kommun 40,8 2020
Datakälla: Aktuell Hållbarhet

Kommentar

Sundsvall hamnade på plats 69 i 2020 års miljöranking och sjönk därmed 24 placeringar jämfört med 2019. Under 2019 klättrade Sundsvall dock 46 placeringar. Frågorna och maxpoängen ändras varje år vilket egentligen gör det svårt att jämföra resultaten från år till år. 2020 är skillnaden mellan Sundsvall och ettan Helsingborg 13,74 poäng.

Sundsvalls kommuns snittplacering 2009-2020 är 33.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00