Miljöranking

Miljöaktuellts kommunranking

Nyckeltalet visar resultaten i poäng för Sundsvalls kommun och den kommun som kom högst i rankingen.

Miljöaktuellts kommunranking
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa kommun
Datakälla: Miljöaktuellt
Senaste värdet:24,6 Poäng (2019)
Utgångsvärde:16,4 Poäng (2009)

Kommentar

Sundsvall hamnade på plats 45 i 2019 års miljöranking och klättrade därmed 46 placeringar jämfört med 2018. Men frågorna och maxpoängen ändras varje år vilket egentligen gör det svårt att jämföra resultaten från år till år. 2019 är skillnaden mellan Sundsvall och ettan Helsingborg 12,4 poäng.

Sundsvalls kommuns snittplacering 2009-2019 är 29,8.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00