Miljöranking

Miljöaktuellts kommunranking

Nyckeltalet visar resultaten i poäng för Sundsvalls kommun och den kommun som kom högst i rankingen.

Miljöaktuellts kommunranking
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa kommun
Datakälla: Miljöaktuellt
Senaste värdet:21,04 Poäng (2018)
Utgångsvärde:16,4 Poäng (2009)

Kommentar

Sundsvall hamnade på plats 91 i 2018 års miljöranking. Frågorna och maxpoängen har ändrats genom åren vilket gör det svårt att jämföra resultaten från år till år. 2018 är skillnaden mellan Sundsvall och ettan Helsingborg 18,31 poäng.

Sundsvalls kommuns snittplacering 2009-2018 är 28,3.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00