Kontroller av strandbad

Resultat av bakteriologiska kontroller av badvatten vid strandbad sommartid.

Mätområde Datum Värde
Tjänliga badvattenprover 1998 79
Tjänliga badvattenprover 1999 91
Tjänliga badvattenprover 2000 65
Tjänliga badvattenprover 2001 77
Tjänliga badvattenprover 2002 89
Tjänliga badvattenprover 2003 96
Tjänliga badvattenprover 2004 82
Tjänliga badvattenprover 2005 75
Tjänliga badvattenprover 2006 81
Tjänliga badvattenprover 2007 86
Tjänliga badvattenprover 2008 98
Tjänliga badvattenprover 2009 97
Tjänliga badvattenprover 2010 98
Tjänliga badvattenprover 2011 93
Tjänliga badvattenprover 2012 100
Tjänliga badvattenprover 2013 88,7
Tjänliga badvattenprover 2014 95
Tjänliga badvattenprover 2015 100
Tjänliga badvattenprover 2016 100
Tjänliga badvattenprover 2017 97,4
Tjänliga badvattenprover 2018 99,4
Tjänliga badvattenprover 2019 93,6
Otjänliga 1998 0
Otjänliga 1999 0
Otjänliga 2000 3
Otjänliga 2001 1
Otjänliga 2002 0
Otjänliga 2003 0
Otjänliga 2004 4
Otjänliga 2005 4
Otjänliga 2006 0
Otjänliga 2007 0
Otjänliga 2008 0
Otjänliga 2009 0
Otjänliga 2010 0
Otjänliga 2011 2,3
Otjänliga 2012 0
Otjänliga 2013 4,5
Otjänliga 2014 2,5
Otjänliga 2015 0
Otjänliga 2016 0
Otjänliga 2017 0
Otjänliga 2018 0,6
Otjänliga 2019 6,4
Tjänliga 1998 79
Tjänliga 1999 91
Tjänliga 2000 65
Tjänliga 2001 77
Tjänliga 2002 89
Tjänliga 2003 96
Tjänliga 2004 82
Tjänliga 2005 75
Tjänliga 2006 81
Tjänliga 2007 86
Tjänliga 2008 98
Tjänliga 2009 97
Tjänliga 2010 98
Tjänliga 2011 93
Tjänliga 2012 100
Tjänliga 2013 88,7
Tjänliga 2014 95
Tjänliga 2015 100
Tjänliga 2016 100
Tjänliga 2017 97,4
Tjänliga 2018 98,2
Tjänliga 2019 80,9
Tjänliga med anmärkning 1998 21
Tjänliga med anmärkning 1999 9
Tjänliga med anmärkning 2000 30
Tjänliga med anmärkning 2001 21
Tjänliga med anmärkning 2002 11
Tjänliga med anmärkning 2003 4
Tjänliga med anmärkning 2004 14
Tjänliga med anmärkning 2005 21
Tjänliga med anmärkning 2006 19
Tjänliga med anmärkning 2007 14
Tjänliga med anmärkning 2008 2
Tjänliga med anmärkning 2009 3
Tjänliga med anmärkning 2010 2
Tjänliga med anmärkning 2011 4,7
Tjänliga med anmärkning 2012 0
Tjänliga med anmärkning 2013 6,8
Tjänliga med anmärkning 2014 2,5
Tjänliga med anmärkning 2015 0
Tjänliga med anmärkning 2016 0
Tjänliga med anmärkning 2017 2,6
Tjänliga med anmärkning 2018 1,2
Tjänliga med anmärkning 2019 12,7
Datakälla: Kultur & Fritid

Kommentar

Sundsvall har 28 strandbad som provtas utifrån mikrobiella parametrar, och den provtagning som kommunen har gjort under de senaste åren visar att baden håller utmärkt vattenkvalité ur hygienisk synpunkt.

För de strandbad som 2013, 2014, 2018 och 2019 fick provresultaten otjänligt rörde det sig om kortvariga föroreningar. Under 2015 och 2016 var samtliga provresultat tjänliga. För de strandbad som 2019 fick ett provresultat tjänligt med anmärkning var anledningen troligast varmt vatten i kombination med många vågor som rörde runt vattnet rejält vid provtagningstillfällena. Överlag visar provresultaten på tjänlig vattenkvalitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00