Kontroller av strandbad

Resultat av bakteriologiska kontroller av badvatten vid strandbad sommartid.

Mätområde Senaste värdet Datum
Tjänliga badvattenprover 93,6 2019
Otjänliga 6,4 2019
Tjänliga 80,9 2019
Tjänliga med anmärkning 12,7 2019
Datakälla: Kultur & Fritid

Kommentar

Sundsvall har 28 strandbad som provtas utifrån mikrobiella parametrar, och den provtagning som kommunen har gjort under de senaste åren visar att baden håller utmärkt vattenkvalité ur hygienisk synpunkt.

För de strandbad som 2013, 2014, 2018 och 2019 fick provresultaten otjänligt rörde det sig om kortvariga föroreningar. Under 2015 och 2016 var samtliga provresultat tjänliga. För de strandbad som 2019 fick ett provresultat tjänligt med anmärkning var anledningen troligast varmt vatten i kombination med många vågor som rörde runt vattnet rejält vid provtagningstillfällena. Överlag visar provresultaten på tjänlig vattenkvalitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00