Kontroller av strandbad

Resultat av bakteriologiska kontroller av badvatten vid strandbad sommartid.

Resultat av bakteriologiska kontroller av badvatten vid strandbad sommartid.
Färgruta Tjänliga
Färgruta Tjänliga med anmärkning
Färgruta Otjänliga
Datakälla: Kultur & Fritid
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1998
Senaste värdet:93,6 % (2019)
Utgångsvärde:79 % (1998)

Kommentar

Sundsvall har 28 strandbad som provtas utifrån mikrobiella parametrar, och den provtagning som kommunen har gjort under de senaste åren visar att baden håller utmärkt vattenkvalité ur hygienisk synpunkt.

För de strandbad som 2013, 2014, 2018 och 2019 fick provresultaten otjänligt rörde det sig om kortvariga föroreningar. Under 2015 och 2016 var samtliga provresultat tjänliga. För de strandbad som 2019 fick ett provresultat tjänligt med anmärkning var anledningen troligast varmt vatten i kombination med många vågor som rörde runt vattnet rejält vid provtagningstillfällena. Överlag visar provresultaten på tjänlig vattenkvalitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00