FSC-certifierat skogsbruk

Kommentar

Värdens skogar har stor betydelse för klimatet, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för upplevelser och ger många nyttigheter. För människor och samhällen, djur och växter, är det därför viktigt att skogarna i sköts på ett ansvarsfullt sätt. Målet för FSC är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk av världens skogar. Statistiken levereras med några års mellanrum.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00