Ekologiskt odlad åker

Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun

Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa stad
Färgruta Större städer (ovägt medel)
Datakälla: Kolada
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:12 % (2017)
Utgångsvärde:4 % (2009)

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åker är i stort sett oförändrad mellan 2009-2012 i Sundsvalls kommun. Därefter ökar andelen något och är 2017 12 % Värdet ligger under medelvärdet för större städer (20 %) och långt ifrån Östersund och Gävle som är de kommuner med högst andel (44 %) inom kommungruppen. Statistiken har cirka ett till två års fördjörning.

Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00