Ekologiskt odlad åker

Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun

Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa stad
Färgruta Större städer (ovägt medel)
Datakälla: Kolada
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:10 % (2019)
Utgångsvärde:4 % (2009)

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad åker i Sundsvall 10 % 2019. Värdet ligger under medelvärdet för större städer (21 %) och långt ifrån Gävle som är den kommun med högst andel (45 %) inom kommungruppen.

Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00