Andel skyddad natur

Mätområde Senaste värdet Datum
Sundsvall 1,8 2019
Bästa kommun i Sekom 55 2019
Medelvärde i Sekom 5,9 2019
Datakälla: Sveriges ekokommuner

Kommentar

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Bästa kommun i SEKOM samliga år är Sorsele.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00