Andel skyddad natur

Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa kommun i Sekom
Färgruta Medelvärde i Sekom
Datakälla: Sveriges ekokommuner
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2000
Senaste värdet:1,8 % (2019)
Utgångsvärde:0,4 % (2000)

Kommentar

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Bästa kommun i SEKOM samliga år är Sorsele.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00