Du är här: Livsmiljöbarometern » Natur

Natur

Skyddad natur, Strandbad, Ekologiskt odlad åker, miljöranking

I Sundsvall finns många möjligheter att uppleva vacker natur. Det är viktigt att våra naturresurser nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Indikatorer

Kontroller av strandbad

Indikator Na.1 Resultat av bakteriologiska kontroller av badvatten vid strandbad sommartid.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1998
Senaste värdet: 93,6 %2019

Andel skyddad natur

Indikator Na.2
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2000
Senaste värdet: 1,8 %2019

FSC-certifierat skogsbruk

Indikator Na.3
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2006
Senaste värdet: 47 %2017

Ekologiskt odlad åker

Indikator Na.4 Andel ekologiskt odlad åker i Sundsvalls kommun
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 10 %2019

Miljöranking

Indikator Na.6 Miljöaktuellts kommunranking
Senaste värdet: 27,06 Poäng2020

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00