Hälsa & Livsstil

Självskattad hälsa, fysik aktiviet, ohälsodagar

Indikatorer

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Indikator SFH.HL.5 Andel invånare 18-80 år med bra självskattat hälsotillstånd
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 73 %2015

Fysisk aktivitet

Indikator SFH.HL.9 Invånare som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 67 %2015

Ohälsodagar

Indikator SFH.HL.6
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 33 dagar2015

Sveriges friluftskommun

Indikator SFH.HL.10 Poäng Sveriges Friluftskommun
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2010
Senaste värdet: 30 Poäng2017

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00