Delaktighet & tygghet

Valdeltagande, tillit, kränkande behandling, våldsbrott

Indikatorer

Valdeltagande

Indikator SFH.DT.16 Andel röstande av de röstberättigade.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2006
Senaste värdet: 84 %2014

Lågt socialt deltagande

Indikator SFH.DT.13 Andel invånare med lågt socialt deltagande
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2008
Senaste värdet: 21 %2016

Tillit till andra

Indikator SFH.DT.14 Andel invånare som har tillit till andra människor
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 74 %2014

Kränkande behandling

Indikator SFH.DT.15 Andel som utsatts för kränkande behandling
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 15 %2016

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare

Indikator SFH.DT.7 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 11 antal2015

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator SFH.DT.11 Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 9 %2015

Hemtjänst

Indikator SFH.DT.17 Nöjd kund index i hemtjänsten
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2012
Senaste värdet: 90 2016

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00