Hälsa, delaktighet och trygghet

Valdeltagande, tillit, våldsbrott, självskattad hälsa, ohälsodagar

Det finns ett starkt samband mellan delaktighet och hälsa. Att känna att man kan påverka både det egna livet och samhället är viktiga frågor för demokratin och för en socialt hållbar utveckling. Goda levnadsvanor ökar chansen för en god hälsa.

Huvudområden

Delaktighet & tygghet

Huvudområde SFH.DT Valdeltagande, tillit, kränkande behandling, våldsbrott

Hälsa & Livsstil

Huvudområde SFH.HL Självskattad hälsa, fysik aktiviet, ohälsodagar

Unga

Huvudområde SFH.U Unga i arbete, positiv syn på framtiden

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00