Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 1288321
Totalt 2000 1124289
Totalt 2005 1171789
Totalt 2010 865729,625
Totalt 2011 838393,5
Totalt 2012 735325,625
Totalt 2013 707232,6875
Totalt 2014 674908,125
Totalt 2015 606046,8125
Totalt 2016 615638,875
Totalt 2017 630366,5
El och fjärrvärme 1990 29712,4004
El och fjärrvärme 2000 97531,6875
El och fjärrvärme 2005 177131,7969
El och fjärrvärme 2010 166350,5938
El och fjärrvärme 2011 114630,8984
El och fjärrvärme 2012 96262,0703
El och fjärrvärme 2013 93093,5781
El och fjärrvärme 2014 69083,6875
El och fjärrvärme 2015 63724,4102
El och fjärrvärme 2016 65544,9531
El och fjärrvärme 2017 61328,4219
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 1990 107022,6016
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2000 76307,1094
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2005 37693,4609
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2010 16840,8398
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2011 12716,6699
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2012 12211,5996
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2013 11601,8301
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2014 10057,9102
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2015 9759,7266
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2016 8975,2803
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 2017 9119,7422
Industri (energi och processer) 1990 873507,5
Industri (energi och processer) 2000 658572
Industri (energi och processer) 2005 657491,1875
Industri (energi och processer) 2010 410447,8125
Industri (energi och processer) 2011 443753,8125
Industri (energi och processer) 2012 371962
Industri (energi och processer) 2013 353361,0938
Industri (energi och processer) 2014 346647,0938
Industri (energi och processer) 2015 290696,0938
Industri (energi och processer) 2016 307647,9062
Industri (energi och processer) 2017 321047,8125
Transporter 1990 187105,5938
Transporter 2000 192545
Transporter 2005 204383,9062
Transporter 2010 181250,9062
Transporter 2011 177164
Transporter 2012 165622,4062
Transporter 2013 161317,5
Transporter 2014 157830,5938
Transporter 2015 158180,9062
Transporter 2016 150729,7031
Transporter 2017 156189,2031
Arbetsmaskiner 1990 27332,3203
Arbetsmaskiner 2000 29902,4707
Arbetsmaskiner 2005 29282,0391
Arbetsmaskiner 2010 32831,7891
Arbetsmaskiner 2011 32947,8203
Arbetsmaskiner 2012 35514,3086
Arbetsmaskiner 2013 34561,1797
Arbetsmaskiner 2014 38841,2305
Arbetsmaskiner 2015 34202,9297
Arbetsmaskiner 2016 34012,3398
Arbetsmaskiner 2017 33900,7109
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 1990 5021,7979
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2000 13443,6602
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2005 18206,6191
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2010 18531,2305
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2011 17773,8691
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2012 16861,5703
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2013 16694,2109
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2014 16756,7793
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2015 16359,5195
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2016 16449,7207
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 2017 16246,6104
Jordbruk 1990 27035,4004
Jordbruk 2000 29002,1895
Jordbruk 2005 25494,3906
Jordbruk 2010 23912,8203
Jordbruk 2011 24829,1504
Jordbruk 2012 23298,3809
Jordbruk 2013 23701,1094
Jordbruk 2014 23722,7891
Jordbruk 2015 21992,0898
Jordbruk 2016 21898,8691
Jordbruk 2017 22664,0898
Avfall (inkl. avlopp) 1990 31773,3008
Avfall (inkl. avlopp) 2000 27075,9902
Avfall (inkl. avlopp) 2005 22141,9395
Avfall (inkl. avlopp) 2010 15586,6396
Avfall (inkl. avlopp) 2011 14612,6904
Avfall (inkl. avlopp) 2012 13614,8301
Avfall (inkl. avlopp) 2013 12912,5195
Avfall (inkl. avlopp) 2014 11988,6299
Avfall (inkl. avlopp) 2015 11151,1797
Avfall (inkl. avlopp) 2016 10401,6797
Avfall (inkl. avlopp) 2017 9892,7432
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall har minskat markant sedan 1990. Växthusgaserna i Sundsvall kommer främst från transporter, industriprocesser och energiförsörjning.

Siffrorna redovisar utsläpp i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella transporter ingår inte. Medan utsläppen i Sverige minskar har så utsläppen från konsumtion i Sverige i princip inte minskat sedan 1990-talets början, utsläppen sker i stället på andra håll i världen.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00