Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor

Mätområde Senaste värdet Datum
El och fjärrvärme 61328,4219 2017
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 9119,7422 2017
Industri (energi och processer) 321047,8125 2017
Transporter 156189,2031 2017
Arbetsmaskiner 33900,7109 2017
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 16246,6104 2017
Jordbruk 22664,0898 2017
Avfall (inkl. avlopp) 9892,7432 2017
Totalt 630366,5 2017
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall har minskat markant sedan 1990. Växthusgaserna i Sundsvall kommer främst från transporter, industriprocesser och energiförsörjning.

Siffrorna redovisar utsläpp i den geografiska kommunen, utsläpp utanför kommunen till följd av importvaror och internationella transporter ingår inte. Medan utsläppen i Sverige minskar har så utsläppen från konsumtion i Sverige i princip inte minskat sedan 1990-talets början, utsläppen sker i stället på andra håll i världen.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00