Växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor

Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor
Färgruta Industriprocesser
Färgruta Energiförsörjning
Färgruta Transporter
Färgruta Arbetsmaskiner
Färgruta Avfall & avlopp
Färgruta Jordbruk
Färgruta Produktanvändning
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1990
Senaste värdet:622402,13 ton CO2ekv (2015)
Utgångsvärde:1274171 ton CO2ekv (1990)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Sundsvall har minskat markant sedan 1990. Växthusgaserna i Sundsvall kommer främst från transporter, industriprocesser och energiförsörjning.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00