Tungmetaller i avloppsslam

Medelhalten av bly, kadmium och kvicksilver i slam från reningsverk mg/ kg torrsubstans (mg/kg TS)

Mätområde Datum Värde
Kvicksilver 2000 0,44
Kvicksilver 2001 0,51
Kvicksilver 2002 0,77
Kvicksilver 2003 0,64
Kvicksilver 2004 0,55
Kvicksilver 2005 0,62
Kvicksilver 2006 0,57
Kvicksilver 2007 0,32
Kvicksilver 2008 0,4
Kvicksilver 2009 0,3
Kvicksilver 2010 0,42
Kvicksilver 2011 0,4
Kvicksilver 2012 0,4
Kvicksilver 2013 0,4
Kvicksilver 2014 0,5
Kvicksilver 2015 0,4
Kvicksilver 2016 0,5
Kvicksilver 2017 0,2
Kvicksilver 2018 0,5
Bly 2000 28
Bly 2001 27
Bly 2002 23,8
Bly 2003 20,4
Bly 2004 17,3
Bly 2005 20
Bly 2006 18
Bly 2007 22
Bly 2008 17,9
Bly 2009 15,7
Bly 2010 12,3
Bly 2011 12,8
Bly 2012 13,4
Bly 2013 13,1
Bly 2014 13,1
Bly 2015 12,5
Bly 2016 14,1
Bly 2017 13,7
Bly 2018 14,7
Kadmium 2000 0,74
Kadmium 2001 0,63
Kadmium 2002 0,76
Kadmium 2003 0,65
Kadmium 2004 0,57
Kadmium 2005 0,57
Kadmium 2006 0,64
Kadmium 2007 0,7
Kadmium 2008 0,7
Kadmium 2009 0,7
Kadmium 2010 0,62
Kadmium 2011 0,6
Kadmium 2012 0,8
Kadmium 2013 0,7
Kadmium 2014 0,7
Kadmium 2015 0,7
Kadmium 2016 0,6
Kadmium 2017 0,7
Kadmium 2018 0,7
Datakälla: Sundsvall Vatten

Kommentar

Gränsvärdet i slam är för kvicksilver 2,5 mg/kg TS, för kadmium 2 mg/kg TS, och för bly 100 mg/kg TS, allt slam har bly-, kvicksilver-, och kadmiumhalt halt understigande aktuella gränsvärden.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00