Kvävedioxidhalt, årsmedelvärde

Kvävedioxidhalten över tak i centrum, årsmedelvärde.

Kvävedioxidhalten över tak i centrum, årsmedelvärde.
Datakälla: Miljökontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2006
Senaste värdet:10 µg/m³ (2019)
Utgångsvärde:14 µg/m³ (2006)
Målvärde:20 µg/m³ (2010)

Kommentar

Nivåerna av kvävedioxid över tak i Sundsvalls centrum ligger under miljökvalitetsnormen som är 40 µg/m³ som årsmedelvärde. Nivåerna ligger också under miljömålet till 2010 på 20 µg/m³. Mätningarna visar på att minskningen under 1990-talet har avstannat och att värdena nu ligger på samma nivå eller att de ökar något. Orsaken är sannolikt att medan trafiken har legat på samma nivå så har utsläppen från bilarna ökat under de senaste åren på grund av att andelen dieselbilar ökar.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00