Bensen

Bensen, veckomedelvärde

Diagrammet visar halten bensen intill E4 med passiv provtagning

Datum Värde
2004 1,33
2004 1,22
2004 0,87
2004 0,86
2004 2,04
2004 2,4
2004 2,94
2005 2,8
2005 1,69
2005 1,57
2005 1,18
2005 0,56
2005 0,67
2005 0,87
2005 1,7
2005 1,55
2005 1,98
2006 1,8
2006 2,5
2006 2,6
2006 1,7
2007 2
2007 3,2
2007 1,9
2007 0,91
2007 0,95
2007 0,7
2007 0,58
2007 0,79
2007 1
2008 1,3
2008 1,6
2008 0,57
2008 0,53
2008 0,46
2008 0,71
2008 1,2
2008 1,9
2009 1,4
2009 0,97
2009 0,7
2009 0,57
2009 0,53
2009 0,74
2009 0,57
2009 0,57
2009 1,6
2010 1,5
2010 2,1
2010 1,3
2010 0,76
2010 0,55
2010 0,59
2010 0,5
2010 0,53
2010 0,73
2010 0,6
2010 0,76
2010 0,82
2010 2,2
2011 2,1
2011 1,5
2011 0,7
2011 0,65
2011 0,47
2011 0,5
2011 0,65
2011 1,3
2011 1,6
2011 1,4
2012 1,5
2012 1,2
2012 0,94
2012 0,83
2012 0,59
2012 0,43
2012 0,53
2012 0,46
2012 0,52
2012 0,55
2012 0,94
2012 1,5
2013 1,4
2013 1,5
2013 1,7
2013 0,82
2013 0,65
2013 0,52
2013 0,37
2013 0,46
2013 0,49
2013 0,78
2013 1,1
2013 0,77
2014 1,4
2014 1,2
2014 0,98
2014 0,55
2014 0,67
2014 0,46
2014 0,39
2014 0,52
2014 0,45
2014 0,8
2014 0,97
2014 1,4
2014 0,8
2015 0,7
2016 0,8
Datakälla: Miljökontoret

Kommentar

Bensen är ett cancerogent kolväte bedöms som ofta används som indikator för kolväten i luft. Miljökvalitetsnormen för bensen är 5 µg/m3 som årsmedelvärde
och gäller från 2010. Ett regionalt miljömål är satt till 1 µg/m3 att nås senast 2020.
Miljökontoret utför passiv provtagning av bensen. Här finns en viss
säkerhetsmarginal upp till miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3. 2015 uppnåddes även miljömålet på 1 µg/m3 eftersom årsmedelvärdet för 2014 är 0,8 µg/m3.

Mätningen har skett vid mätvagnen som står intill E4 vid Casinot. Halten är angiven vid STP (20°C och 1013 mbar) och gäller för 7-dygns veckoprovtagning.

Sedan 2016 görs inga mätningar eftersom värdena varit stabilt låga.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00