Bensen

Bensen, veckomedelvärde

Diagrammet visar halten bensen intill E4 med passiv provtagning

Bensen, veckomedelvärde
Datakälla: Miljökontoret
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2004-05-09
Senaste värdet:0,8 µg/m³ (2016-12-31)
Utgångsvärde:1,33 µg/m³ (2004-05-09)
Målvärde:5 µg/m³ (2005-01-01)

Kommentar

Bensen är ett cancerogent kolväte bedöms som ofta används som indikator för kolväten i luft. Miljökvalitetsnormen för bensen är 5 µg/m3 som årsmedelvärde
och gäller från 2010. Ett regionalt miljömål är satt till 1 µg/m3 att nås senast 2020.
Miljökontoret utför passiv provtagning av bensen. Här finns en viss
säkerhetsmarginal upp till miljökvalitetsnormen på 5 µg/m3. 2015 uppnåddes även miljömålet på 1 µg/m3 eftersom årsmedelvärdet för 2014 är 0,8 µg/m3.

Mätningen har skett vid mätvagnen som står intill E4 vid Casinot. Halten är angiven vid STP (20°C och 1013 mbar) och gäller för 7-dygns veckoprovtagning.

Sedan 2016 görs inga mätningar eftersom värdena varit stabilt låga.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00