Miljöcertifierade skolor

Andel miljöceritfierade skolor

Andel miljöceritfierade skolor
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa kommun i Sekom
Färgruta Medelvärde för Sekom
Datakälla: Sveriges ekokommuner
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:23 % (2018)
Utgångsvärde:4,32 % (2008)

Kommentar

Andelen miljöcertifierade skolor i Sundsvall har under lång tid varit cirka 20%, vilket är över medelvärdet för Sekom. Andelen är dock förhållandevis låg jämfört med de kommuner som ligger i toppskiktet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00