Miljöcertifierade skolor

Andel miljöceritfierade skolor

Andel miljöceritfierade skolor
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa kommun i Sekom
Färgruta Medelvärde för Sekom
Datakälla: Sveriges ekokommuner (Sekom)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:17 % (2019)
Utgångsvärde:4,32 % (2008)

Kommentar

Andelen miljöcertifierade skolor i Sundsvall har under lång tid varit strax över 20%, från 2018 till 2019 har andelen dock sjunkit från 23% till 17%. Även medeltal för Sekom har sjunkit under samma period från 17% till 13 % Orsaken till minskningen beror på att Håll Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön Flagg-certifieringar. Andelen miljöcertifierade skolor i Sundsvall ligger strax över medelvärdet för Sekom. Andelen är dock förhållandevis låg jämfört med de kommuner som ligger i toppskiktet. Medeltal för riket är 12 %.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00