Ekologiska livsmedel

Andel inköp av ekologiska livsmedel till kommunens verksamheter

Andel inköp av ekologiska livsmedel till kommunens verksamheter
Färgruta Sundsvall
Färgruta Bästa stad
Färgruta Större städer (ovägt medel)
Datakälla: Kolada och Sundsvalls kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:35,4 % (2019)
Utgångsvärde:5,6 % (2009)
Målvärde:50 % (2013)

Kommentar

Den positiva utvecklingen för andelen inköp av ekologiska livsmedel inom Sundsvalls kommun hade hade stagnerat under ett par år. Men under 2014 höjdes andelen från 13% till 18% och under 2019 har andelen ekologiska livsmedel ökat till 35,5 % Kommunens målsättning var 50 % ekologisk mat till 2018. Från och med 2019 är målsättningen att halva tallriken som serveras inom kommunen ska vara ekologisk eller närproducerad.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00