Företag och verksamheter

Miljöcertifierade skolor, ekologiska livsmedel

Allt fler ställer miljökrav på tjänster och produkter, det gör att företag och verksamheter behöver jobba aktivt med sitt miljöarbete för att vara attraktiva på marknaden.

Indikatorer

Ekologiska livsmedel

Indikator FV.2 Andel inköp av ekologiska livsmedel till kommunens verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 35,4 %2019

Miljöcertifierade skolor

Indikator FV.3 Andel miljöceritfierade skolor
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 17 %2019

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00