Utsläpp från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion

Mätområde Datum Värde
Total 2005 1119
Total 2009 360
Total 2012 165
Total 2013 151
Total 2014 50
Total 2015 58,4
Total 2016 60,52
Total 2017 59,9
Total 2018 39,2
Total 2019 63,6
Svaveldioxid mg/kwh 2005 273
Svaveldioxid mg/kwh 2009 66
Svaveldioxid mg/kwh 2012 35
Svaveldioxid mg/kwh 2013 39
Svaveldioxid mg/kwh 2014 7
Svaveldioxid mg/kwh 2015 5,6
Svaveldioxid mg/kwh 2016 7,94
Svaveldioxid mg/kwh 2017 6,7
Svaveldioxid mg/kwh 2018 4,6
Svaveldioxid mg/kwh 2019 4,9
Kvävedioxid mg/kwh 2005 547
Kvävedioxid mg/kwh 2009 161
Kvävedioxid mg/kwh 2012 127
Kvävedioxid mg/kwh 2013 109
Kvävedioxid mg/kwh 2014 42
Kvävedioxid mg/kwh 2015 52,4
Kvävedioxid mg/kwh 2016 51,9
Kvävedioxid mg/kwh 2017 52,8
Kvävedioxid mg/kwh 2018 34,2
Kvävedioxid mg/kwh 2019 58,2
Stoft mg/kwh 2005 22
Stoft mg/kwh 2009 8
Stoft mg/kwh 2012 3
Stoft mg/kwh 2013 3
Stoft mg/kwh 2014 1
Stoft mg/kwh 2015 0,4
Stoft mg/kwh 2016 0,68
Stoft mg/kwh 2017 0,35
Stoft mg/kwh 2018 0,4
Stoft mg/kwh 2019 0,4
Datakälla: Sundsvall Energi. Avser endast Korstaverket.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00