Utsläpp från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion

Mätområde Senaste värdet Datum
Svaveldioxid mg/kwh 4,9 2019
Kvävedioxid mg/kwh 58,2 2019
Stoft mg/kwh 0,4 2019
Total 63,6 2019
Datakälla: Sundsvall Energi. Avser endast Korstaverket.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00