Utsläpp från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion
Färgruta  Kvävedioxid mg/kwh
Färgruta Svaveldioxid mg/kwh
Färgruta Stoft mg/kwh
Datakälla: Sundsvall Energi. Avser endast Korstaverket.
Senaste värdet:39,2 (2018)
Utgångsvärde:1119 (2005)

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00