Koldioxidutsläpp fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion

Mätområde Datum Värde
Total 2012 117
Total 2013 113
Total 2014 84
Total 2015 70
Total 2016 80
Total 2017 88
Total 2018 74
Total 2019 77
Fossil koldioxid g/kwh 2012 117
Fossil koldioxid g/kwh 2013 113
Fossil koldioxid g/kwh 2014 84
Fossil koldioxid g/kwh 2015 70
Fossil koldioxid g/kwh 2016 80
Fossil koldioxid g/kwh 2017 88
Fossil koldioxid g/kwh 2018 74
Fossil koldioxid g/kwh 2019 77
Datakälla: Sundsvall Energi. Utsläpp av fossil koldioxid avser alla fjärrvärmeanläggingar sammantaget och anges i gram per kwh.

Kommentar

Idag består fossilandelen CO2 i fjärrvärmeproduktionen till största delen av plast som hushåll och verksamheter slänger i avfallet. Vid redovisning från och med år 2016 används Avfall Sveriges beräkningsmetod.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00