Koldioxidutsläpp fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion

Mätområde Senaste värdet Datum
Fossil koldioxid g/kwh 77 2019
Total 77 2019
Datakälla: Sundsvall Energi. Utsläpp av fossil koldioxid avser alla fjärrvärmeanläggingar sammantaget och anges i gram per kwh.

Kommentar

Idag består fossilandelen CO2 i fjärrvärmeproduktionen till största delen av plast som hushåll och verksamheter slänger i avfallet. Vid redovisning från och med år 2016 används Avfall Sveriges beräkningsmetod.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00