Koldioxidutsläpp fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion
Färgruta Total
Färgruta Fossil koldioxid g/kwh
Datakälla: Sundsvall Energi. Utsläpp av fossil koldioxid avser alla fjärrvärmeanläggingar sammantaget och anges i gram per kwh.
Senaste värdet:53,5 (2016)
Utgångsvärde:117 (2012)

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00