Koldioxidutsläpp fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion

Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion
Färgruta Total
Färgruta Fossil koldioxid g/kwh
Datakälla: Sundsvall Energi. Utsläpp av fossil koldioxid avser alla fjärrvärmeanläggingar sammantaget och anges i gram per kwh.
Senaste värdet:77 (2019)
Utgångsvärde:117 (2012)

Kommentar

Idag består fossilandelen CO2 i fjärrvärmeproduktionen till största delen av plast som hushåll och verksamheter slänger i avfallet. Vid redovisning från och med år 2016 används Avfall Sveriges beräkningsmetod.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00