Energianvändning i Sundsvall (Mwh)

Eftersom vissa energikategorier är sekretessbeslagda redovisas endast totalen

Mätområde Datum Värde
Mwh 2009 7150070
Mwh 2010 8240911
Mwh 2011 8450685
Mwh 2012 8857334
Mwh 2013 9002774
Mwh 2014 8997474
Mwh 2015 8410896
Mwh 2016 8610598
Mwh 2017 8894721
Mwh 2018 8568924
Datakälla: SCB

Kommentar

Energianvändning ökade mellan 2009 och 2010. Ökningen kan förklaras med att det rådde lågkonjunktur 2009. Under tidsperioden var energianvändnigen högst under 2014. Statistiken har ungefär ett års fördröjning.

Redovisningen av den kommunala energistatistiken från 2009 och framåt skiljer sig från tidigare år, äldre data är därför svårt att jämföra med. Energianvändningen i Västernorrland är generellt sett hög sett till invånareantalet, vilket beror på länets industristruktur.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00