Energianvändning i Sundsvall (Mwh)

Eftersom vissa energikategorier är sekretessbeslagda redovisas endast totalen

Datakälla: SCB
Senaste värdet:8568924 (2018)
Utgångsvärde:7150070 (2009)

Kommentar

Energianvändning ökade mellan 2009 och 2010. Ökningen kan förklaras med att det rådde lågkonjunktur 2009. Under tidsperioden var energianvändnigen högst under 2014. Statistiken har ungefär ett års fördröjning.

Redovisningen av den kommunala energistatistiken från 2009 och framåt skiljer sig från tidigare år, äldre data är därför svårt att jämföra med. Energianvändningen i Västernorrland är generellt sett hög sett till invånareantalet, vilket beror på länets industristruktur.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00