Bränslemix, fjärrvärme

Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori

Mätområde Datum Värde
Total 2005 596
Total 2009 781
Total 2012 636
Total 2013 614
Total 2014 587
Total 2015 563,8
Total 2016 596
Total 2017 619
Total 2018 631
Total 2019 573
Avfall 2005 118
Avfall 2009 422
Avfall 2012 356
Avfall 2013 352
Avfall 2014 296
Avfall 2015 293
Avfall 2016 312
Avfall 2017 350
Avfall 2018 278
Avfall 2019 250,8
Elpanna 2005 16
Elpanna 2009 24
Elpanna 2012 40
Elpanna 2013 29
Elpanna 2014 20
Elpanna 2015 17
Elpanna 2016 0
Elpanna 2017 3,264
Elpanna 2018 1,5
Elpanna 2019 3,3
Spillvärme 2005 42
Spillvärme 2009 109
Spillvärme 2012 119
Spillvärme 2013 99
Spillvärme 2014 175
Spillvärme 2015 180
Spillvärme 2016 154
Spillvärme 2017 181
Spillvärme 2018 179,8
Spillvärme 2019 195,7
Biobränsle 2005 34
Biobränsle 2009 45
Biobränsle 2012 53
Biobränsle 2013 65
Biobränsle 2014 83
Biobränsle 2015 72
Biobränsle 2016 125
Biobränsle 2017 80
Biobränsle 2018 171,2
Biobränsle 2019 120,9
Olja 2005 386
Olja 2009 181
Olja 2012 68
Olja 2013 69
Olja 2014 13
Olja 2015 1,8
Olja 2016 5,5
Olja 2017 5,27
Olja 2018 0,9
Olja 2019 2,3
Datakälla: Sundsvall Energi

Kommentar

Genom ett samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA har användningen av fossil energi i Sundsvalls fjärrvärmenät minskat kraftigt och ersatts med förnyelsebar energi från Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. I fjärrvärmenätet medför detta en minskning med koldioxidutsläpp på ca 45 000 ton/år. Hos SCA minskar koldioxidutsläppen med ca 25 000 ton per år. Från eldningssäsong 2014/2015 består den fossila delen av avfallbränslets plastandel. Olja finns kvar som reservkapacitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00