Bränslemix, fjärrvärme

Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori

Mätområde Senaste värdet Datum
Avfall 250,8 2019
Elpanna 3,3 2019
Spillvärme 195,7 2019
Biobränsle 120,9 2019
Olja 2,3 2019
Total 573 2019
Datakälla: Sundsvall Energi

Kommentar

Genom ett samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA har användningen av fossil energi i Sundsvalls fjärrvärmenät minskat kraftigt och ersatts med förnyelsebar energi från Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. I fjärrvärmenätet medför detta en minskning med koldioxidutsläpp på ca 45 000 ton/år. Hos SCA minskar koldioxidutsläppen med ca 25 000 ton per år. Från eldningssäsong 2014/2015 består den fossila delen av avfallbränslets plastandel. Olja finns kvar som reservkapacitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00