Bränslemix, fjärrvärme

Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori

Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori
Färgruta Avfall
Färgruta Olja
Färgruta Spillvärme
Färgruta Biobränsle
Färgruta Elpanna
Datakälla: Sundsvall Energi
Senaste värdet:573 GWh (2019)
Utgångsvärde:596 GWh (2005)

Kommentar

Genom ett samarbete mellan Sundsvall Energi och SCA har användningen av fossil energi i Sundsvalls fjärrvärmenät minskat kraftigt och ersatts med förnyelsebar energi från Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. I fjärrvärmenätet medför detta en minskning med koldioxidutsläpp på ca 45 000 ton/år. Hos SCA minskar koldioxidutsläppen med ca 25 000 ton per år. Från eldningssäsong 2014/2015 består den fossila delen av avfallbränslets plastandel. Olja finns kvar som reservkapacitet.

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00