Du är här: Livsmiljöbarometern » Energi

Energi

Energianvändning

Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten. Vi behöver förändra och ställa om energisystemen, byta fossila bränslen mot förnybara, men även effektivisera energianvändningen i samhället. Ny bättre teknik hjälper oss på vägen men vi behöver också se över och ändra våra vanor.

Indikatorer

Energianvändning i Sundsvall (Mwh)

Indikator En.1
Senaste värdet: 8568924 2018

Bränslemix, fjärrvärme

Indikator En.3 Fjärrvärmens ursprung fördelat på bränslekategori
Senaste värdet: 573 GWh2019

Utsläpp från fjärrvärmeproduktion

Indikator En.4 Utsläpp till luft från fjärrvärmeproduktion
Senaste värdet: 63,6 2019

Koldioxidutsläpp fjärrvärmeproduktion

Indikator En.5 Utsläpp av koldioxid till luft från fjärrvärmeproduktion
Senaste värdet: 77 2019

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00