Du är här: Livsmiljöbarometern » Avfall » Matavfall

Matavfall

Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.



Mätområde Datum Värde
Matavfall 2004 200
Matavfall 2005 32
Matavfall 2006 33,5
Matavfall 2007 10,8
Matavfall 2008 33,4
Matavfall 2009 71,4
Matavfall 2010 523,4
Matavfall 2011 665,5
Matavfall 2012 1366
Matavfall 2013 2611
Matavfall 2014 2655
Matavfall 2015 2998
Matavfall 2016 3382
Matavfall 2017 3288
Matavfall 2018 3693
Matavfall 2019 3510
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Den insamlade mängden matavfall har ökat under flera år, men sjunker för första gången under 2019. Andelen hushåll som sorterar ut sitt matavfall är cirka 67 %

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00