Du är här: Livsmiljöbarometern » Avfall » Matavfall

Matavfall

Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.Mätområde Senaste värdet Datum
Matavfall 3510 2019
Datakälla: Reko Sundsvall

Kommentar

Den insamlade mängden matavfall har ökat under flera år, men sjunker för första gången under 2019. Andelen hushåll som sorterar ut sitt matavfall är cirka 67 %

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00