Du är här: Livsmiljöbarometern » Avfall » Matavfall

Matavfall

Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2004
Senaste värdet:3693 ton (2018)
Utgångsvärde:200 ton (2004)

Kommentar

Den insamlade mängden matavfall har ökat under flera år. Andelen hushåll som sorterar ut sitt matavfall är cirka 67 %

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00