Du är här: Livsmiljöbarometern » Avfall » Matavfall

Matavfall

Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.Antal ton insamlat matavfall i Sundsvall per år.
Datakälla: Reko Sundsvall
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2004
Senaste värdet:3288 ton (2017)
Utgångsvärde:200 ton (2004)

Kommentar

Den insamlade mängden matavfall har ökat under flera år, under 2017 är mängden insamlat matavfall dock något lägre. Andelen hushåll som sorterar ut sitt matavfall är cirka 60%

Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00