Hushållsavfall, mängd

Hushållsavfall kg per invånare

Nyckeltalet visar mängd hushållsavfall per invånare. Sundsvall jämförs med medelvärde för riket.

Mätområde Datum Värde
Sundsvall 2008 453,9
Sundsvall 2011 472
Sundsvall 2012 446,5
Sundsvall 2013 467
Sundsvall 2014 478
Sundsvall 2015 485
Sundsvall 2016 447
Sundsvall 2017 432
Sundsvall 2018 442
Sundsvall 2019 423
Riket 2008 478
Riket 2011 458,7
Riket 2012 460,3
Riket 2013 461
Riket 2014 466
Riket 2015 478
Riket 2016 467
Riket 2017 473
Riket 2018 466
Datakälla: Avfall sverige Reko Sundsvall

Kommentar

Diagrammet visar att Sundsvall under en tid har producerat en mängd hushållsavfall som är ungefär i samma storleksordning som medeltal för riket. Avfallsmängderna har ökat mellan 2012 och 2015, men för åren 2016 -2018 är avfallsmängderna nere på ungefär samma nivå som 2012 och för 2019 är mängden hushållsavfall per invånare dygt 20 kg mindre per person jämfört med 2012.Kontakt

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00